OL-deltagelsen, hvordan fungerer den?

Først skal Danmark som hold sejle sig til en nationalplads ved OL i Tokyo 2020. Dette kommer til at foregå til VM i Aarhus i august 2018. Derefter der der kun én båd, fra hver nation, der må deltage i OL. Derfor vil der komme en national udtagelse i starten af 2020, hvor det vil blive afgjort, om det er os der skal repræsenterer Danmark ved OL.

Hvad er en 49erFX jolle?

I 2012 blev 49erFX udvalgt som en olympisk disciplin til OL i 2016. Det var første gang nogenside at der har været en high performace båd for kvinder på det olympiske program. Modsat mændene hvor high performance båden 49er været på programmet siden år 2000. 49erFX er en to­persons trapez jolle. Den er ekstremt ustabil og svær at styre, samtidig med at den er meget fysisk krævende. Det er en af de hurtigste jolle typer man kan sejle. På en god dag kan den komme helt op at sejle omkring 45 km/t. Bådens vildhed gør at den også er meget publikumsvenlig.

Båden har en 7,5 meter høj mast. Hvortil der er 2 sejl med et samlet sejlareal på 19.1m2. Når vi sejler med vinden ind bagfra hiver vi et tredje sejl op, der kaldes en spiler. Spileren er 25.1m2. For at båden ikke bare driver sidelæns, men rent faktisk sejler fremad, har vi et sværd(en plade med vingefacon) der stikkes ned i vandet. For at sejle båden stærkt skal sejlet og masten være indstillet således at vindens vinkel og styrke passer til sejlets facon. Derudover er krængningen på båden også meget vigtig.

Hvordan træner man sejlads?

Fysisk træning
49erFX er en fysisk hård båd at sejle. Det gælder derfor om at være så stærk som muligt. For hurtigt at kunne hive spileren op, for at kunne lave hurtige manøvre, ikke at blive træt og ikke mindst for at undgå skader. Vi styrkertræner ca 3 gange om ugen med et varieret program lavet af vores fysiske træner Simon Stewart. For at blive udholdende løber vi også 2­-3 gange om ugen.

Træning på vandet
Målet i en kapsejlads er at komme hurtigere rundt end de andre både, der bliver ikke taget tid, man får blot en placering. For at kunne vinde en kapsejlads er der utallige ting, man skal mestre i alle slags vejrforhold. Det er fx: starten, vendinger, fart, bomninger, mærkerundinger, kommunikation, taktiske situationer, læse den strategiske fordel på en bane. Når vi træner, har vi ofte fokus på en af overstående ting. En træningsdag på vandet kunne

45 minutters farttræning. Man er sammen 2-­3 både og sejler mod vinden. Man ligger således at ingen tager hinandens vind. Her sejler man ligeud og forsøger at finde den bedste bådfart. Bådens fart kan fx ændres ved at trimme på sejlet (ændre sejlets facon), være mere aggressiv i justering af sejlet, ændring af spænding på masten, eller bedre samarbejde mellem styring og justering af sejl. Man sejler her ligeud indtil en fartforskel mellem de to både kan ses. Ens træner ligger bagved og fortæller sejlerne om tekniske forskelle. Ofte bliver der her også taget film, så sejlerne selv kan se forskellene på sejl faconerne.

45 minutters starttræning. Der bliver lagt to mærker med ca. 30 meter imellem. En træner giver en tid, ofte 3 minutter som er den tid der skal gå før at bådene må sejle mellem de to mærker. Her træner vi så at positionerer os fordelagtigt i forhold til det mærke hvor der er fordel. Man øver her teknikken til for eksempel at bakke, dobbeltvende, sejle til lu og accelerer.

30 minutters kapsejlads. Ofte afslutter vi en træningssession med en træningskapsejlads i fuld længde og med 5 minutter til start. For at føle sig presset gør vi meget ud af, at det er MEGET vigtigt, at vi vinder denne sejlads.

Masser af bådarbejde
Man må ikke gå ned på udstyr! Hvis man gør det i en sport som sejlads, så kan man godt glemme alle forhåbninger om at vinde. Derfor bruger vi i gennemsnit 3 timer om ugen på at få båden til at virke så godt som muligt. Fx skal der alle snore ofte udskiftes, fordi de bliver slidte, båden, ror og sværd skal poleres for at der er mindst muligt friktion, fodstropper skal optimeres, sejl skal lappes eller der skal sættes ticklers i. Der er altid noget der kan optimeres, hvilket gør at man kan bruge uendelig lang tid på bådarbejdet.